Ετικέτα: Burgos

Επισκόπηση του καθεδρικού ναού του Μπούργκος

Burgos, το λίκνο του τόπου της πολιτιστικής κληρονομιάς του Cid

Μικρή εισαγωγή στο Μπούργκος Το Burgos είναι μια πόλη με μια μεγάλη μαγειρική κουλτούρα, την έδρα ενός από τους ομορφότερους καθεδρικούς ναούς στην Ισπανία και ...
Δείτε Κουμπιά
Απόκρυψη κουμπιών